HỖ TRỢ trực tuyến
TRANG VÀNG DOANH NGHIỆP


Mục quảng cáo 
Video
Bản đồ đường đi
Đổi giao diện
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 14
Hôm qua: 39
Trong tuần: 214
Trong tháng: 630
Tổng số: 18542
Thứ 3 | 20/12/2016 - Lượt xem: 579

             
        HỘI ĐỒNG                                                                                       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/KH-HĐHDVN                                                                                            Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2016


 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam 2017

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Lễ hội mùa xuân HDVN trở thành lễ hội truyền thống mang tính xã hội cao, đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và biểu thị sâu sắc tinh thần, ý chí của toàn Dòng tộc.

- Thông qua Lễ hội thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, tăng cường đoàn kết trong Dòng tộc và Xã hội tạo nên động lực to lớn mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào của Họ Dương Việt Nam phát triển.

- Phát huy tinh thần yêu nước, hiếu học, hướng về cội nguồn, tự lực, tự cường của người Họ Dương, cùng trăm họ trong sự nghiệp hưng thịnh nước nhà.

2. Yêu cầu:

- Chương trình, nội dung Lễ hội phải được xây dựng chặt chẽ đảm bảo chất lượng, có chiều sâu văn hóa, trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống phù hợp với tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con Dòng tộc cả trong và ngoài nước.

- Bảo đảm sự trang trọng, đầm ấm, nghĩa tình, không phô trương hình thức.

- Thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

II. Nội dung:

1. Tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐHDVN ( bao gồm CLB DN-DN HDVN và Tổng hội TN, HS-SV HDVN). Tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Dòng tộc năm 2016.

2. Thực hiện các nghi lễ: Rước lửa truyền thống, thượng cờ, cầu an, cầu siêu cho toàn Dòng tộc, mừng thọ và vinh danh.

3. Triển khai các hoạt động: Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức Hội chợ giới thiệu trưng bày sản phẩm thương hiệu của những DN-DN Họ Dương.

III. Thời gian - địa điểm:

1. Thời gian:

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 10/2 đến 12/2/2017 (tức ngày 14 đến 16 tháng Giêng, năm Đinh Dậu).

2. Địa điểm:

Cung thể thao Tiên Sơn, Số 03 - Đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần:

a) Khách mời:

- Các cơ quan Trung ương có mối quan hệ với Họ Dương Việt Nam: MTTQ Việt Nam, Tổ chức UNESCO, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Viện Hán Nôm, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,...

- Các dòng họ: Ban liên lạc các Dòng họ Việt Nam, các họ lớn có mối quan hệ với Họ Dương Việt Nam (Họ Trần, Đào, Nguyễn,...)

- Địa phương: Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Sở văn hóa, Đài phát thanh, truyền hình, Hội khuyến học, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, một số Ban ngành đoàn thể của các quận, phường thuộc thành phố Đà Nẵng có liên quan.

- Các văn nghệ sĩ quan tâm giúp đỡ Họ Dương Việt Nam.

- Các địa phương có Di tích Lịch sử của Họ Dương Việt Nam.

b) Họ Dương Việt Nam: Bao gồm người Họ Dương thuộc:

- Hội đồng Họ Dương các cấp.

- Các cán bộ cao cấp trong các cơ quan Trung ương, Tướng lĩnh, Sỹ quan cao cấp quân đội và công an.

- Anh hùng, bà mẹ Việt nam anh hùng, Giáo sư, Tiến sĩ, các văn nghệ sĩ lớn, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ Nhân dân.

- Người Họ Dương là lãnh đạo Đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành, đoàn thể từ cấp Tỉnh và tương đương trở lên.

- BCH, CLB DN-DN Họ Dương các cấp, các DN-DN trong toàn quốc. BCH Tổng hội, Chi hội, Hội TN, HS-SV toàn quốc và các sinh viên tiêu biểu, các cá nhân được mừng thọ, vinh danh, khen thưởng tại Lễ hội.

- Người có uy tín và ảnh hưởng lớn đến Dòng họ.

- Toàn thể bà con Họ Dương trong nước và nước ngoài.

IV. Tổ chức thực hiện:

A. Thành lập Ban tổ chức Lễ hội:

1. Ông Dương Đình Chiến - Chủ tịch HĐHDVN: Trưởng Ban

2. Ông Dương Kiện - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban Thường trực

3. Ông Dương Công Minh - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

4. Ông Dương Hồng Tuyển - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

5. Ông Dương Trung Quốc - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

6. Ông Dương Thế Minh - PCT TT HĐHDVN: Phó trưởng ban

7. Ông Dương Xuân Thoa - PCT kiêm TTK HĐHDVN: Phó trưởng ban

8. Ông Dương Vương Thử - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

9. Ông Dương Quốc Xuân - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

10. Ông Dương Quốc Sỹ- PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

11. Ông Dương Phú Hiến - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

12. Ông Dương Văn Đảm - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

13. Ông Dương Phúc Hiệu - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

14. Ông Dương Thanh Biểu - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

15. Ông Dương Thế Lịch- PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

16. Ông Dương Xuân Thìn - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

17. Ông Dương Văn Canh - PCT HĐHDVN: Phó trưởng ban

18. Ông Dương Sơn Thạc - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

19. Ông Dương Đức Quảng - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

20. Ông Dương Văn Mão - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

21. Bà Dương Tử Quỳnh - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

22. Bà Dương Thị Ánh Tuyết - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

23. Ông Dương Văn Lạc- UVTT HĐHDVN: Ủy viên

24. Ông Dương Đức Thịnh - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

25. Ông Dương Tấn Hiển - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

26. Ông Dương Văn Ba - PCT HĐHD miền Nam: Ủy viên

27. Ông Dương Xuân Bình - PCT HĐHD MT-TN: Ủy viên

28. Ông Dương Tấn Cường - PCT HĐHD MT-TN: Ủy viên

29. Ông Dương Phú Thanh - PCT HĐHD MT-TN: Ủy viên

30. Ông Dương Phú Trung - PCT HĐHD MT-TN: Ủy viên

31. Ông Dương Minh Trung - Chánh VP HĐHD MT-TN: Ủy viên

32. Bà Dương Thị Huyền Trang - CT Hội TN, HS-SV HD MT-TN: Ủy viên

33. Bà Dương Thảo Quỳnh Như - CT Hội TN,HS-SV HD miền Nam: Ủy viên

B. Thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể:

a) Tiểu ban nội dung, văn kiện, văn hóa - nghệ thuật

1. Ông Dương Đình Chiến - CT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

2. Ông Dương Xuân Thoa - PCT kiêm TTK HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban TT

3. Ông Dương Thanh Biểu - PCT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

4. Ông Dương Văn Đảm - PCT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

5. Bà Dương Tử Quỳnh - UVTT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

6. Ông Dương Tấn Cường - PCT HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban

7. Ông Dương Minh Trung - Chánh VP HĐHD MT-TN: Ủy viên

8. Ông Dương Đức Quảng - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

9. Ông Dương Văn Đạo - HĐHD Kinh Bắc: Ủy viên

10. Ông Dương Văn Thi - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

11. Ông Dương Thành Dũng - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

12. Bà Dương Lệ Tuyết - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

13. Ông Dương Văn Huế - Thư ký Tổng hội TN,HS-SV HDVN: Ủy viên

14. Bà Dương Thị Hữu Phiên - Giám đốc Công ty sự kiện: Ủy viên

15. Bà Dương Thị Huyền Trang - CT Hội TN,HS-SV HD MT-TN: Ủy viên

16. Bà Dương Thảo Quỳnh Như - CT Hội TN,HS-SV HD miền Nam: Ủy viên

17. Dương Thế Phúc - PCT Hội TN, HS-SV HD MT-TN: Ủy viên

18. Dương Thị Uyên Thảo - PCT Hội TN, HS-SV HD MT-TN: Ủy viên

19. Đội nhạc lễ của HĐHDVN

Nhiệm vụ:

Chuẩn bị các văn bản:

- Chương trình, kế hoạch, kịch bản Lễ hội, báo cáo tổng kết năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, ra Nghị quyết 2017 và các Quyết định mừng thọ, vinh danh khen thưởng, khuyến học- khuyến tài, những người có thành tích hoạt động xuất sắc, người được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm chức vụ quan trọng, người được hỗ trợ từ Quỹ nghĩa tình Dòng tộc năm 2016.

- Viết (soạn) chúc văn.

- Chuẩn bị: Sổ vàng danh dự, sổ vàng vinh danh, bảng hình ảnh của người được vinh danh và các điều kiện để thực hiện khen thưởng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ diễu hành, chương trình rước lửa tại Lễ hội.

- Điều chỉnh các nội dung về Lễ hội.

- Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội.

* Xây dựng nội dung chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ Lễ hội gồm:

- Chương trình nghệ thuật chính hội.

- Tổ chức giao lưu nghệ thuật của HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố.

- Tổ chức chương trình văn hóa thể thao của TN, HS-SV HDVN.

- Cùng tiểu ban Thông tin tuyên truyền xây dựng chương trình, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng cho toàn bộ Lễ hội.

- Xây dựng và chủ trì chương trình tổng duyệt.

 b) Tiểu ban lễ tân:

1. Ông Dương Quốc Sỹ - PCT HĐHDVN: Trưởng Tiểu ban

2. Ông Dương Phúc Hiệu - PCT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

3. Ông Dương Văn Lý - HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban

4. Bà Dương Thị Thơ - HĐHD TP. Đà Nẵng: Phó trưởng tiểu ban

5. Ông Dương Quang Tú - PCT HĐHD TP. Hà Nội: Phó trưởng tiểu ban

6. Bà Dương Thị Ánh Tuyết - UVTT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

7. Ông Dương Công Ngột - PCT HĐHD miền Nam: Phó trưởng tiểu ban

8. Ông Dương Ngọc Lương - PCT HĐHD TP. Hà Nội: Phó trưởng tiểu ban

9. Ông Dương Văn Sơn - PCT HĐHD TP. Hà Nội: Ủy viên

10. Ông Dương Công Tâm - DN-DN TP. Hà Nội: Ủy viên

11. Ông Dương Văn Hồng - DN-DN TP. Hà Nội: Ủy viên

12. Ông Dương Văn Toàn - DN-DN TP. Hà Nội: Ủy viên

13. Ông Dương Văn Đạo - HĐHD miền Nam: Ủy viên

14. Ông Dương Văn Sỹ - HĐHD TP. Hà Nội: Ủy viên

15. Bà Trần Thị Ánh Tuyết (dâu Họ Dương) - HĐHD TP. Hà Nội: Ủy viên

16. Bà Dương Thị Nguyên - HĐHD Kinh Bắc: Ủy viên

17. Bà Dương Thị Nguyệt - HĐHD Hà Nội: Ủy viên

18. Bà Dương Thị Hạnh - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

19. Bà Dương Thị Tiệp - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

20. Ông Dương Hải Tuấn - Đại tá Quân đội: Chịu trách nhiệm khối Quân đội

21. Ông Dương Minh Tư - PCT HĐHD huyện Hòa Vang: Ủy viên

21. Ông Dương Quang Tuấn - UV HĐHD huyện Hòa Vang: Ủy viên

22. Bà Dương Quý Hằng - Hội TN, HS-SV Họ Dương MT-TN: Ủy viên

23. Ông Dương Ngọc Tuân - UV HĐHD TP. Đà Nẵng: Ủy viên

24. Bà Dương Lý Hương - Hội TN, HS-SV Họ Dương MT-TN: Ủy viên

25. Bà Dương Thu Vân - Hội TN, HS-SV Họ Dương MT-TN: Ủy viên

26. Ông Dương Phước Hùng - Hội TN, HS-SV Họ Dương MT-TN: Ủy viên

Nhiệm vụ:

- Dự kiến, lập danh sách, phân bổ đại biểu (cần cụ thể số đại biểu khách mời, ban tổ chức đến trước trong Lễ hội để Tiểu ban hậu cần bố trí phục vụ).

- Tính toán, sắp xếp bố trí chỗ ngồi cho Đại biểu trong Hội trường và dự phòng bên ngoài.

- Thiết kế giấy mời và thẻ đại biểu.

- Gửi giấy mời, thẻ đại biểu và theo dõi tình hình đại biểu sau gửi giấy mời.

- Đón tiếp khách, bố trí ăn, nghỉ cho các Đại biểu, khách mời do HĐHDVN quy định (từ những ngày trước Lễ hội).

- Lên danh sách các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Đà Nẵng (gần nơi tổ chức Lễ hội) để giới thiệu cho các đại biểu về dự Lễ hội.

- Bố trí người đưa đón khách từ nơi nghỉ đến Lễ hội.

- Bố trí người đón hoa của các đại biểu và đưa đại biểu vào vị trí ngồi theo quy định.

- Cung cấp danh sách đại biểu cho Ban tổ chức Lễ hội để giới thiệu.

- Chủ trì buổi tiếp khách của HĐHDVN

- Phát tài liệu đại biểu.

c) Tiểu ban khánh tiết, hậu cần:

1. Ông Dương Thế Minh - PCT TT HĐHDVN: Trưởng Tiểu ban

2. Ông Dương Thế Lịch - PCT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

3. Ông Dương Phú Thanh - PCT HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban

4. Ông Dương Đức Thịnh - UVTT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

5. Ông Dương Thế Dy - HĐHD Kinh Bắc: Phó trưởng tiểu ban

6. Ông Dương Văn Lạc - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

7. Ông Dương Tấn Hiển - UVTT HĐHDVN: Ủy viên

8. Ông Dương Quang Cần - HĐHD MT-TN: Ủy viên

9. Ông Dương Tấn Bửu - PCT TTK HĐHD huyện Hòa Vang: Ủy viên

10. Ông Dương Hiển Lộc - PCT CLB DN-DN TP. Đà Nẵng: Ủy viên

11. Ông Dương Đức Quý - HĐHD Quảng Nam: Ủy viên

12. Ông Dương Hiển Quang - HĐHD Quảng Nam: Ủy viên

13. Ông Dương Văn Nghĩa - CLB DN-DN TP. Đà Nẵng: Ủy viên

14. Ông Dương Mạnh - HĐHD TP. Đà Nẵng: Ủy viên

15. Ông Dương Công Văn - HĐHD TP. Đà Nẵng: Ủy viên

16. Ông Dương Văn Bường - HĐHD TP. Đà Nẵng: Ủy viên

17. Ông Dương Mạnh Hiểu - HĐHD Kinh Bắc: Ủy viên

18. Ông Dương Tùng Ngọc - HĐHD Hà Nội: Ủy viên

19. Ông Dương Văn Hiếu - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

20. Ông Dương Văn Thành - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

21. Bà Dương Thùy Dung - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

22. Bà Dương Thị Mai - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

23. Bà Dương Thị Mai - Kế toán Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

Trân trọng mời ông Trần Công Lâm - PTGĐ Cty CP Him Lam và ông Trần Ngọc Hải - TGĐ Cty CP Đầu tư Long Biên tham gia Phó trưởng tiểu ban.

Nhiệm vụ:

- Liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục Lễ hội.

- Xây dựng kế hoạch toàn bộ chương trình sự kiện, trang trí, khánh tiết phục vụ Lễ hội, lựa chọn các đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, báo cáo Ban tổ chức thông qua và chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam ký kết hợp đồng. Chú ý một số nội dung phải thực hiện trước như: Phương án địa điểm Lễ hội và cùng Công ty Cổ phần Him Lam thương thảo, ký kết hợp đồng với Cung thể thao Tiên Sơn.

- Xây dựng cổng chào, treo cờ tổ quốc, cờ Họ Dương và cờ trang trí.

- Làm cột cờ để thượng cờ Họ Dương Việt Nam.

- Xây dựng Kế hoạch và thực hiện chương trình cầu an, cầu siêu.

- Tổ chức xây dựng các gian hàng giới thiệu sản phẩm, thương hiệu DN-DN HDVN, xây dựng hệ thống trại cho HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố và thực hiện nội dung cắt băng khai trương hệ thống gian hàng.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ Lễ hội.

- Phối hợp với Bộ phận sự kiện của Công ty CP Him Lam phục vụ cho ăn, uống tại Lễ hội trong 3 ngày (cần cụ thể điểm ăn của khách mời, các tỉnh thành phố, khu vực, bố trí ăn từng bữa cho hợp lý).

- Lo toàn bộ nước uống phục vụ Lễ hội.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho buổi tổng duyệt và tham gia tổng duyệt.

- Đảm bảo điều hành các bữa ăn văn minh trật tự.

- In thư chúc Tết của Dòng tộc.

- In ấn tài liệu theo yêu cầu của các tiểu ban.

- Trực y tế, an toàn thực phẩm.

d) Tiểu ban thông tin tuyên truyền:

1. Ông Dương Sơn Thạc - UVTT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

2. Ông Dương Văn Mão - UVTT HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

3. Bà Dương Thị Lý - UV HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban

4. Ông Dương Xuân Trường - Văn phòng HĐHDVN: Phó trưởng tiểu ban

5. Ông Dương Quang Minh - HĐHD Quảng Nam: Ủy viên

6. Ông Dương Ngọc Hoàng - HĐHD Quảng Nam: Ủy viên

7. Bà Dương Thị Loan - Văn phòng HĐHDVN: Ủy viên

8. Ông Dương Văn Bằng - Hội TN, HS-SV HD MT-TN: Ủy viên

Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội trên các phương tiện thông tin của Dòng tộc

- Viết lời giới thiệu các đoàn Đại biểu diễu hành.

- Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 bằng hình ảnh.

- Nội dung trang trí kỳ đài, nội dung maket trong và ngoài Hội trường cho các Hội nghị và Lễ hội.

- Tổ chức ghi hình chương trình Lễ hội và in đĩa.

- Hoàn thành bản tin số 18 phục vụ Lễ hội.

- Chủ trì cùng Ban nghiên cứu lịch sử tổ chức phòng trưng bày không gian văn hóa, lịch sử của Dòng tộc.

- Tổ chức xây dựng phóng sự để liên hệ phát trên đài truyền hình về dòng họ Dương trước Tết Nguyên Đán.

- Chịu trách nhiệm các tài liệu phục vụ Lễ hội.

- Cùng tiểu ban nội dung, văn kiện, văn hóa - văn nghệ xây dựng toàn bộ chương trình, đảm bảo âm thanh, ánh sáng, hình ảnh để phục vụ Lễ hội.

- Giới thiệu khách mời thuộc các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đến đưa tin về Lễ hội và tổ chức đón tiếp.

e) Tiểu ban An ninh:

1. Ông Dương Văn Canh - PCT HDDHDVN: Trưởng tiểu ban

2. Ông Dương Xuân Bình - PCT HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban TT

3. Ông Dương Thành Đạo - PCT HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban TT

4. Ông Dương Phú Giọng - CT HĐHD H. Hòa Vang: Phó trưởng tiểu ban TT

5. Ông Dương Phú Trung - PCT HĐHD MT-TN: Phó trưởng tiểu ban

6. Ông Dương Quốc Việt - PCT HĐHD TP. Đà Nẵng: Phó trưởng tiểu ban

7. Ông Dương Quốc Khánh - PCT HĐHD Q. Hải Châu: Phó trưởng tiểu ban

8. Ông Dương Hồng Hải - HĐHD MT-TN: Ủy viên

9. Ông Dương Cảnh Mai - HĐHD MT-TN: Ủy viên

10. Ông Dương Minh Thiện - HĐHD MT-TN: Ủy viên

11. Một số thành viên của HĐHD TP. Hà Nội do Trưởng tiểu ban huy động

12. Liên hệ với một số người Họ Dương là công an tỉnh, thành phố, phường và chính quyền sở tại.

Nhiệm vụ:

- Phối hợp với công an thành phố Đà Nẵng để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự tại Cung Văn hóa Tiên Sơn gồm lực lượng: An ninh văn hóa, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông,...

- Nắm tình hình về mọi mặt trước và trong Lễ hội để chủ động các phương án bảo vệ.

- Đảm bảo an toàn về giao thông, bố trí nơi trông giữ xe và phương tiện giao thông.

- Đảm bảo an toàn về cháy nổ.

- Đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong các ngày lễ.

C. Tổ chức thực hiện:

- 11/10/2016: Thông qua chương trình, kế hoạch, thông báo trên phương tiện thông tin của Họ Dương Việt Nam.

30/10/2016: Các tiểu ban xây dựng xong chương trình, kịch bản chi tiết toàn bộ nhiệm vụ được phân công và phân công cụ thể cho từng thành viên, báo cáo Ban tổ chức (yêu cầu các tiểu mục của kịch bản, nội dung công việc phải rõ người và đối tượng thực hiện).

- 30/11/2016: Hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết 2016, bình xét công tác khen thưởng năm, các Quyết định  mừng thọ, khen thưởng, dự kiến sơ đồ bố trí chỗ ngồi, phân bổ đại biểu, đăng ký trưng bày. Hoàn thành tổng dự toán Lễ hội (Các Tiểu ban, đơn vị, bộ phận xây dựng dự toán chi tiết xong trước ngày 20/11/2016, gửi Văn phòng để tổng hợp).

- 15/1/2017: Hoàn thành in giấy mời, bằng mừng thọ, vinh danh, các kỷ vật trao tặng, phân bổ giấy mời cho các tỉnh thành và thông tin phản hồi về đại biểu.

- Từ 15/01 đến 23/01/2017: Tổng rà soát nội dung công việc. Điều chỉnh bổ xung hoàn tất việc chuẩn bị.

- Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 01/02/2017 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu): Nghỉ Tết.

- Từ ngày 07/02/2017 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu): Đại diện BTC có mặt tại Văn phòng Miền Trung - Tây Nguyên và Cung Văn hóa Tiên Sơn để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Từ ngày 10/2-12/2/2017 (tức ngày 14 đến 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu): Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam.

- Trưởng các Tiểu ban có quyền trưng tập lực lượng thuộc các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

- Quá trình thực hiện, các Tiểu ban chủ động phối hợp, giải quyết các công việc có liên quan.

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 02/KH-HĐHDVN ngày 11/10/2016 của HĐHDVN. Yêu cầu các tiểu ban căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

- CTDD HĐHDVN (để b/c);                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- CT, PCT, UVTT, UV HĐHDVN;                                                                                                                       (Đã ký)

- CT HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực;

- Ban lãnh đạo CLB DN-DN HDVN;

- Tổng hội TN, HS-SV HDVN;

- Thành viên BTC (để tổ chức thực hiện);                                                                                               Dương Đình Chiến

- Lưu: VT.
 

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ
Đang tải bình luận,....
Đọc thêm
Thứ 7 | 03/12/2016 - Lượt xem: 35