HỖ TRỢ trực tuyến
TRANG VÀNG DOANH NGHIỆP


Mục quảng cáo 
Video
Bản đồ đường đi
Đổi giao diện
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 32
Hôm qua: 36
Trong tuần: 179
Trong tháng: 687
Tổng số: 17609
Thứ 3 | 20/12/2016 - Lượt xem: 222

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỔNG HỘI TN, HS-SV                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:03/KH-THTNHSSV                                                                                                             Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2016KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Tự hào tôi Họ Dương tại Lễ hội mùa xuân năm 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổng hội TN,HS-SV Họ Dương Việt Nam năm 2016 và được sự nhất trí của HĐHD Việt Nam, Tổng hội TN,HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi: “Tự hào tôi họ Dương” dành cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa xuân 2017 gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực chào mừng Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017; nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương về kiến thức lịch sử và phát triển của Họ Dương Việt Nam.

- Là hoạt động sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam. Qua sân chơi này giúp các bạn sinh viên phát huy truyền thống “Võ công văn trị” của dòng họ, nâng cao tinh thần học tập từ đó có thêm động lực, niềm đam mê trong học tập.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, công bằng, khách quan đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian – Địa điểm

1.1.  Thời gian

- Từ 14h00 đến 16h00 Thứ 7 ngày 11/02/2017 (tức 15 tháng Giêng Đinh Dậu) trong Lễ hội mùa xuân năm 2017.

1.2. Địa điểm

- Cung thể thao Tiên Sơn

2. Đối tượng tham gia

2.1. Thí sinh: 100 thí sinh trong đó:

+ Hội TNHSSV Họ Dương MTTN: 30 thí sinh (bao gồm các Chi hội)

+ Hội TNHSSV Họ Dương Miền Nam: 20 thí sinh (bao gồm Cần Thơ)

+ Hội TNHSSV Họ Dương Hà Nội: 17 thí sinh

+ Hội TNHSSV Họ Dương Thái Nguyên: 15 thí sinh

+ Hội TNHSSV Họ Dương Lạng Sơn: 10 thí sinh

+ Hội TNHSSV Họ Dương Hải Phòng: 08 thí sinh

- Lưu ý: Các Hội lập danh sách thí sinh gửi về Tổng hội TNHSSV Họ Dương Việt Nam trước ngày 30/12/2016.

2.2. Ban cố vấn

Trân trọng kính mời các Ông/bà sau tham gia vào Ban cố vấn:

- Ông Dương Văn Đảm – PCT HĐHD Việt Nam.

- Ông Dương Thanh Biểu – PCT HĐHD Việt Nam.

- Ông Dương Trung Quốc – PCT HĐHD Việt Nam.

3. Nội dung dự thi

3.1. Phần thi hùng biện.

a. Phần sơ loại:

- Các Hội quay lại Clip hùng biện với chủ đề “Dương Vân Nga Anh Thư Nữ Kiệt” rồi gửi về mail tonghoithanhnienhdvn@gmail.com hoặc tải trực tiếp lên kênh Youtube.com để Ban cố vấn lựa chọn ba phần thi xuất sắc nhất để tham gia hùng biện trực tiếp tại Lễ hội mùa xuân họ Dương 2017.

Lưu ý: Một Hội tham gia hùng biện tối đa là ba người, thời gian tối đa 5 phút và các Hội gửi kèm theo Clip giới thiệu về Hội tối đa 1 phút 30 giây sau đó gửi về Tổng hội TNHSSV Họ Dương Việt Nam trước ngày 30/12/2016.

b. Phần chung kết:

- Ba Hội đạt kết quả hùng biện xuất sắc nhất phần sơ loại sẽ tham gia hùng biện trực tiếp tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2017 (chủ đề hùng biện sẽ được Ban tổ chức gửi về trước 5 ngày).

3.2. Phần thi “Tự hào tôi họ Dương”

- Mỗi thí sinh đều có cơ hội đi từ câu 1 đến câu 20, trong đó 100% nội dung câu hỏi về lịch sử hình thành và phát triển của Họ Dương Việt Nam.

- Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ để trả lời là 20 giây. Đáp án đưa ra trùng với đáp án của chương trình mới coi là đúng, đáp án rõ  ràng, đúng chính tả. (Trường hợp có đáp án đúng khác, Ban cố vấn chương trình có quyết định cụ thể mới được công nhận.)

- Thí sinh trả lời sai phải rời sàn thi đấu, về ngồi đúng vị trí theo thứ tự, chờ vào sân từ đội cứu trợ (Nếu có).

- Từ câu số 1 đến câu số 10 đội cứu trợ có 1 lần cứu trợ các thí sinh bằng cách: tham gia trò chơi vận động của Ban tổ chức để cứu các thí sinh quay trở lại sàn thi đấu.

- Từ câu thứ 11 đến câu 19 nếu trên sàn thi đấu chỉ còn 1 thí sinh thì thí sinh đó sẽ có thêm 1 quyền cứu trợ.

- Cuộc thi kết thúc khi có thí sinh đạt được câu 20 hoặc thí sinh cuối cùng rời khỏi sàn thi đấu.

- Nếu sau câu 20 trên sàn thi đấu còn lại nhiều thí sinh, Ban cố vấn sẽ có các câu hỏi phụ cho đến khi tìm ra được người thắng cuộc.

- Trong quá trình thi đấu thí sinh phải trật tự không trao đổi trên sàn thi đấu.

Tài liệu tham khảo: Trang web Hoduongvietnam.com.vn , Bản tin truyền thống từ số 01 đến 17 và Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

- Sơ đồ vị trí thi đấu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

 

4. Trang phục dự thi

- Thí sinh dự thi mặc áo đồng phục của Tổng hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam sơvin và quần sẫm màu.

5. Giải thưởng

- Đội hùng biện xuất sắc nhất: 10.000.000 VNĐ.

- 02 Giải khuyến khích phần thi hùng biện: 5.000.000 VNĐ/Giải.

- Thí sinh đạt giải nhất:  5.000.000 VNĐ.

- Hội có thí sinh đạt giải nhất: 5.000.000 VNĐ.

- 05 Hội còn lại: 1,000,000 VNĐ/Hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam.

- Có trách nhiệm soạn thảo các văn bản tổ chức triển khai tới các Hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực.

- Chịu trách nhiệm công tác tổ chức hội thi, chuẩn bị kinh phí tổ chức và giải thưởng.

- Mời đại diện HĐHD một số khu vực, tỉnh, thành phố tham gia nội dung cứu trợ và ban cố vấn, ban giám khảo chương trình.

- Chuẩn bị nội dung khác để tổ chức hội thi.

2. Hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Miền Trung – Tây Nguyên.

- Triển khai kế hoạch tới các thành viên trong Hội, Chi hội. Lập danh sách thí sinh gửi về Tổng hội TNHSSV Họ Dương Việt Nam.

Là đơn vị thường trực thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ Tổng hội Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam.

- Chuẩn bị địa điểm và các nội dung khác để tổ chức cuộc thi.

3. Hội thanh niên học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực.

- Triển khai kế hoạch tới các thành viên trong Hội, Chi hội. Lập danh sách thí sinh gửi về Tổng hội TNHSSV Họ Dương Việt Nam.

- Thực hiện các công việc khác để tổ chức cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Tự hào tôi Họ Dương” của Ban tổ chức Lễ hội Mùa Xuân năm 2017.


                                                                                                                                                TM. TỔNG HỘI TN,HS-SV

Nơi nhận                                                                                                                                    HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

  • Chủ tịch, PCT  HĐHD VN (báo cáo);                                                                                             CHỦ TỊCH
  • CLB DN-DN HDVN;                                                                                                                        (Đã ký)
  • BCH Tổng hội TNHSSV HDVN;
  • Hội,Chi hội TNHSSV Họ Dương các Khu vực;
  • Các tiểu ban LHMX 2017;
  • Lưu Vp.                                                                                                                                 Dương Tử Quỳnh
 

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ
Đang tải bình luận,....